Skip Navigation LinksAna Sayfa > Teşkilatımız > Müdürlüğümüz

İstanbul Şube Müdürlüğünün Tarihçesi


Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü07.08.1991 tarih ve 442 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındakanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, Bakanlık Makamının 12.07.1994tarihli olurlarıyla Taşra Teşkilatı oluşturulmuştur.

   Çevre veOrman Bakanlıklarının  01.05.2003 tarihve 4856 no’lu kanunla birleştirilmesi neticesinde ‘‘Çevre ve Orman BakanlığıTeşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun’’ 30. ve geçici 1. maddeleri ile, bunadayalı olarak 22.07.2003 tarih ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu kararınaistinaden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kurulmuştur. Bu çerçevede TaşraTeşkilatı, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ve buna bağlı Şube Müdürlüklerindenoluşturulmuş olup, Milli Parklar, Mesire Yerleri, Tabiatı Koruma Sahaları,Tabiat Parkları ve Av-Yaban Hayatı ile ilgili YHKS, Yaban Hayvanı Üretme veYerleştirme hizmetlerinin yürütülmesi görevi DMP Şube Müdürlüklerineverilmiştir.

              29/06/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleriBakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince,Bakanlık makamının 18.10.2011 tarihli 224 sayılı Olurları ile oluşturulan TaşraTeşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları yürürlüğe girmiş veaynı tarih itibariyle İstanbul I. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul ŞubeMüdürlüğü görevine devam etmektedir.